NYANJA INVESTMENT

olemba Dr mwale

mwayi kwa onse ochita malonda ogulitsa ice cream, ma apples komanso zipatso zosiyanasiyana. Ife a *Nyanja investment*  tsopano tikupezeka ndi katundu uyu motere.

ma apple amitundu yonse red and green  . Ma apples amenewa amakhala, 135, ena 150, ena 165 ndipo ena amakhalamo 180 mu box. Ife tikuodetsa pa mtengo wa *K18,000* per box.

*Big orangaes* ife timapezekanso ndi ma oranges 🍊 omwe amachokera ku South Africa. Pa mtengo wa *k6000 per pack.

*Ice cream pawders* tili ndi mitundu mitundu ya ice cream pawders yonse yomwe inu mungafune yakuntima kwanu monga chocolate, strawberry komanso vanilla. Packet imodzi timagulitsa/kuodetsa @ K5,500  ndipo mu box mmakhala ma packet 16 . Box yonse ndi *K75,000.

Tilinso ndi ma ice cream cones omwe imodzi timagulitsa @k45 koma box yonse timagulitsa/kuodetsa @ *K40,000
Timapezeka ku Lilongwe ku area 23

Nkhani yabwino ndiyakuti tili ndi free delivery katundu wathuyi konse komwe muli mmalawi muno.

Mukafuna katunduyi musazengereze Imbani foni pa

0991259788 kapena 0881893355

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *